ဆန်စပါး
လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဆုံမှတ်

တိုးတက်လာသော မြန်မာ့ဆန်စပါးမျိုးစေ့လုပ်ငန်း၏ အခြေအနေကောင်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရေး နှင့် ရေရှည်တည်တံ့စေမည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဖော်ဆောင်ရေး

စတင်ရန်

ဤပရောဂျက်အား MRF, WHH နှင့် RSSD တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး၊​ LIFT မှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်