ဆင်းသွယ်လတ်

ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် 1985
မြန်မာအမည် ဆင်းသွယ်လတ်
မူရင်းမျိုးအမည် IR53936-60-3
မူရင်းဒေသ IRRI
အသက်ရက် ၁၃၅−၁၄၀
အပင်အမြင့် (စမ) ၁၀၅
အနှံပါပင်ပွား ၁၀−၁၂
တစ်နှံပါသီးလုံး ၁၈၈
အောင်စေ့ ရာခိုင်းနှုန်း ၈၃.၀
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်) ၁၉.၀
အမိုင်းလို့စ်ရာခိုင်းနှုန်း ၂၆.၅
ဆန်ရည်ဆန်သား ကြည်
ဆန်ထွက်ရာခိုင်းနှုန်း ၆၃.၀
စပါးမျိုးအုပ်စု လက်ရွေးစင်
စားသုံးမှုအဆင့် သင့်၊ မာ
Gelatinization Temperature ကျိုချက်ခံနိုင်သည်
Gel Consistency မာနိုင်သည်
ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး ၁.၃
အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) ၁၀၀−၁၂၀
ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ အရွက်ရှည်၊ အနှံစုံရက် ၅−၇ ရက်ကြာ၊ အပင်ယိုင်လဲမှုရှိ။
သင့်တော်သည့် ဒေသ ဆည်ရေသောက်၊ မိုးရေသောက်ဒေသအားလုံးတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်ရာသီ
အခြား

ဖိလစ်ပိုင်
သီးထပ်ရင်
ထိုင်းနိုင်ငံ
ရတနာတိုး