ပေါ်ဆန်းဘေးကြား

ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် 1946
မြန်မာအမည် ပေါ်ဆန်းဘေးကြား
မူရင်းမျိုးအမည်
မူရင်းဒေသ မြန်မာ
အသက်ရက် နိုဝင်ဘာတတိယပတ် ပန်းပွင့်
အပင်အမြင့် (စမ) ၁၇၅
အနှံပါပင်ပွား ၇-၉
တစ်နှံပါသီးလုံး ၁၈၀
အောင်စေ့ ရာခိုင်းနှုန်း
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်) ၂၆.၁
အမိုင်းလို့စ်ရာခိုင်းနှုန်း ၂၁.၀
ဆန်ရည်ဆန်သား နောက်
ဆန်ထွက်ရာခိုင်းနှုန်း
စပါးမျိုးအုပ်စု မီးဒုံး
စားသုံးမှုအဆင့် ကောင်း၊ နူးညံ့
Gelatinization Temperature
Gel Consistency
ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး
အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) ၄၀-၆၀
ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ နိုဝင်ဘာတတိယပတ် ပန်းပွင့်။
သင့်တော်သည့် ဒေသ
စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်ရာသီ
အခြား

ဖိလစ်ပိုင်
သီးထပ်ရင်
ထိုင်းနိုင်ငံ
ရတနာတိုး
မလေးရှား
ဧရာမင်း