ပေါ်ဆန်းရင်

ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် 1946
မြန်မာအမည် ပေါ်ဆန်းရင်
မူရင်းမျိုးအမည်
မူရင်းဒေသ မြန်မာ
အသက်ရက် အောက်တိုဘာတတိယပတ် ပန်းပွင့်
အပင်အမြင့် (စမ) ၁၆၀
အနှံပါပင်ပွား ၁၃
တစ်နှံပါသီးလုံး ၁၁၅
အောင်စေ့ ရာခိုင်းနှုန်း
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်) ၂၈.၀
အမိုင်းလို့စ်ရာခိုင်းနှုန်း ၂၄.၂
ဆန်ရည်ဆန်သား နောက်
ဆန်ထွက်ရာခိုင်းနှုန်း
စပါးမျိုးအုပ်စု မီးဒုံး
စားသုံးမှုအဆင့် ကောင်း၊ နူးညံ့
Gelatinization Temperature
Gel Consistency
ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး
အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) ၄၀-၆၀
ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ ထမင်းလုံးရှည်ထွက်မှုများ။ အောက်တိုဘာတတိယပတ် ပန်းပွင့်။
သင့်တော်သည့် ဒေသ
စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်ရာသီ
အခြား