ရတနာတိုး

ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် 0209
မြန်မာအမည် ရတနာတိုး
မူရင်းမျိုးအမည် Thai 1-9-3E
မူရင်းဒေသ ထိုင်းနိုင်ငံ
အသက်ရက် ၁၂၀-၁၂၅
အပင်အမြင့် (စမ) ၁၂၅
အနှံပါပင်ပွား ၁၀
တစ်နှံပါသီးလုံး ၁၉၀
အောင်စေ့ ရာခိုင်းနှုန်း ၈၅.၀
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်) ၂၇.၃
အမိုင်းလို့စ်ရာခိုင်းနှုန်း ၂၉.၆
ဆန်ရည်ဆန်သား ကြည်
ဆန်ထွက်ရာခိုင်းနှုန်း ၆၅.၀
စပါးမျိုးအုပ်စု ဧည့်မထ
စားသုံးမှုအဆင့် ကောင်း(မာ)
Gelatinization Temperature အသင့်အတင့်ကျိုချက်နိုင်သည်။
Gel Consistency မာသည်
ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး ၁.၆
အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) ၁၀၀-၁၄၀
ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ ဆန်သားကြည်၊ ပင်စည်တုတ်၍ ယိုင်လဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သည်။
သင့်တော်သည့် ဒေသ ဆည်ရေသောက်၊ မိုးရေသောက်ဒေသအားလုံးတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်ရာသီ
အခြား