ရေဆင်း-၃

ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် 1998
မြန်မာအမည် ရေဆင်း-၃
မူရင်းမျိုးအမည် RP 1057-393-1 (RP5-32/Pankaj)
မူရင်းဒေသ အိန္ဒိယ
အသက်ရက် ၁၂၀-၁၂၅
အပင်အမြင့် (စမ) ၁၀၅
အနှံပါပင်ပွား ၁၀-၁၂
တစ်နှံပါသီးလုံး ၁၀၁
အောင်စေ့ ရာခိုင်းနှုန်း ၈၉-၀
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်) ၂၂.၈
အမိုင်းလို့စ်ရာခိုင်းနှုန်း ၂၄.၂
ဆန်ရည်ဆန်သား ကြည်
ဆန်ထွက်ရာခိုင်းနှုန်း ၅၂.၀
စပါးမျိုးအုပ်စု ဧည့်မထ
စားသုံးမှုအဆင့် ကောင်း၊ နူးညံ့
Gelatinization Temperature အသင့်အတင့်ကျိုချက်နိုင်သည်။
Gel Consistency အသင့်အတင့်နူးညံ့ပျော့ပြောင်းနိုင်သည်။
ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး ၁.၄၈
အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) ၁၀၀-၁၂၀
ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ ရွက်ခြောက်ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ပြီး စားသုံးရာတွင် နူးညံ့သည်။
သင့်တော်သည့် ဒေသ ဧရာဝတီနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် စိုက်ပျိုးရန် သင့်တော်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်ရာသီ
အခြား

ထိုင်းနိုင်ငံ
ရတနာတိုး
ဖိလစ်ပိုင်
သီးထပ်ရင်