ရွှေဝါထွန်း

ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် 1927
မြန်မာအမည် ရွှေဝါထွန်း
မူရင်းမျိုးအမည် IR 5 Mutant (ရာကျော်-၂ မျိုးထွန်းလိုင်း)
မူရင်းဒေသ မြန်မာ
အသက်ရက် ၁၄၀-၁၄၅
အပင်အမြင့် (စမ) ၁၂၀
အနှံပါပင်ပွား ၁၀-၁၂
တစ်နှံပါသီးလုံး ၁၅၀
အောင်စေ့ ရာခိုင်းနှုန်း ၈၉.၀
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်) ၂၄.၃
အမိုင်းလို့စ်ရာခိုင်းနှုန်း ၃၀.၄
ဆန်ရည်ဆန်သား ကြည်
ဆန်ထွက်ရာခိုင်းနှုန်း ၄၈.၇
စပါးမျိုးအုပ်စု ဧည့်မထ
စားသုံးမှုအဆင့် မာ
Gelatinization Temperature ကျိုချက်ခံနိုင်သည်
Gel Consistency မာနို်ငသည်
ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး ၁.၃
အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) ၆၀-၈၀
ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ နှံစ ကောင်းစွာမလွတ်ခြင်း၊ စပါးစေ့ထိပ်တွင် အမြီးတိုပါတတ်ခြင်း။
သင့်တော်သည့် ဒေသ မိုးရေသောက်ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်ရာသီ
အခြား