ရွှေသွယ်ရင်

ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် 1985
မြန်မာအမည် ရွှေသွယ်ရင်
မူရင်းမျိုးအမည် IR 50 (IR 2153/IR 28//IR 36)
မူရင်းဒေသ ဖိလစ်ပိုင်
အသက်ရက် ၁၀၅-၁၁၀
အပင်အမြင့် (စမ) ၁၀၀
အနှံပါပင်ပွား ၁၀-၁၂
တစ်နှံပါသီးလုံး ၁၃၀
အောင်စေ့ ရာခိုင်းနှုန်း ၈၇.၀
အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်) ၁၉.၅
အမိုင်းလို့စ်ရာခိုင်းနှုန်း ၃၀၆
ဆန်ရည်ဆန်သား ကြည်
ဆန်ထွက်ရာခိုင်းနှုန်း ၅၆
စပါးမျိုးအုပ်စု ဧည့်မထ
စားသုံးမှုအဆင့် သင့်၊ မာ။
Gelatinization Temperature ကျိုချက်ခံနိုင်သည်
Gel Consistency မာသည်။
ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး ၁.၃
အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) ၁၀၀-၁၂၀
ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ ရင့်မှည့်ချိန်တွင် စပါးနှံများ တစ်ဖက်တည်းညီညာစွာငိုက်နေတတ်သည်။
သင့်တော်သည့် ဒေသ ဆည်‌ရေသောက်၊ မိုးရေသောက်ဒေသအားလုံးတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်ရာသီ
အခြား